Kỹ Năng Thương Lượng

BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH
BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH
September 5, 2018
Creating Success: Nghệ Thuật Thương Thuyết

Creating Success: Nghệ Thuật Thương Thuyết

[…]
September 5, 2018
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Kỹ Năng Thương Lượng

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Kỹ Năng Thương Lượng

[…]
September 5, 2018
64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

[…]
September 5, 2018
Những sự thật - Nghệ thuật đàm phán

Những sự thật – Nghệ thuật đàm phán

[…]
September 5, 2018
Làm thế nào để chinh phục đối phương

Làm thế nào để chinh phục đối phương

[…]
September 5, 2018
Bí Quyết Thu Phục Nhân Tâm

Bí Quyết Thu Phục Nhân Tâm

[…]
September 5, 2018

Sức mạnh thuyết phục

[…]
September 5, 2018
IQ trong nghệ thuật thuyết phục

IQ trong nghệ thuật thuyết phục

[…]