Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH
Bài tập Đại số 10 nâng cao
Bài tập Đại số 10 nâng cao
September 5, 2018
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp
September 5, 2018
Show all

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Tác Giả: ,

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH

GIỚI THIỆU SÁCH

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc

Tài liệu bao gồm .
Chương 1. Nguyên hàm
Chương 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Chương 3. Tích phân
Chương 4. Các phương pháp tính tích phân
Chương 5. Tính tích phân các hàm số thường gặp
Chương 6. Đẳng thức, bất đẳng thức tích phân
Chương 7. Phương trình, bất phương trình tích phân
Chương 8. Sử dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
Chương 9. Sử dụng tích phân tính thể tích các vật thể
BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH BẠN BỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *